OPÓŹNIONY LOT – odszkodowanie?

  OPÓŹNIONY LOT – odszkodowanie?

  W przypadku problemów z lotami na terenie Unii Europejskiej, pasażerowie mają swoje prawa.

  Do minimalnych praw pasażera należą:

  • prawo do opieki,
  • prawo do odszkodowania,
  • prawo do zwrotu pełnej ceny biletu,
  • prawo do zmiany planu podróży,
  • prawo do zwrotu części ceny biletu za zmianę klasy podróży,
  • prawo do informacji o prawach pasażera,
  • prawo do informacji o tożsamości przewoźnika,
  • prawo do złożenia skargi na przewoźnika lotniczego.

  Prawa te dotyczą pasażerów wylatujących z Unii, przylatujących do Unii przewoźnikiem wspólnotowym lub podróżujących po terytorium Unii Europejskiej.

  Jakie odszkodowanie Ci przysługuje, gdy lot jest opóźniony?

  Pasażerowi nie przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot. Jednak jeśli opóźnienie lotu wynosi 5, lub więcej godzin pasażer może odstąpić od umowy i przewoźnik jest zobowiązany zwrócić mu pełen koszt biletu w formie pieniężnej, lub za jego zgodą w formie vouchera, albo innej usługi. Jeśli lot nie służy już celowi związanemu z pierwotnym planem podróży, powinien również zapewnić pasażerowi lot powrotny do miejsca wylotu.

  W przypadku opóźnienia lotu przewoźnik ma obowiązek zapewnić podróżnym wyżywienie i napoje, dwie rozmowy telefoniczne, faksy, dalekopisy lub e-maile, a także zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem, a miejscem zakwaterowania. Jednak tylko w przypadku konieczności oczekiwania na lot przez jedną lub więcej nocy.

  Prawo do opieki zależy od czasu oczekiwania na opóźniony, lub alternatywny lot i nie przysługuje w przypadku, gdy opóźnienie trwa mniej niż:

  • 2 godziny – opóźnione loty do 1.500 km,

  • 3 godziny – opóźnione loty wewnątrzwspólnotowe długości powyżej 1.500 km,

  • 3 godziny – opóźnione loty inne niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km,

  • 4 godziny –opóźnione loty inne niż wewnątrzwspólnotowe o długości ponad 3.500 km.

  Jakie odszkodowanie przysługuje, gdy pasażer nie został przyjęty na pokład samolotu wbrew swojej woli, lub lot został odwołany?

  W takim przypadku przewoźnik zobowiązany jest wypłacić pasażerowi odszkodowanie:

  • 250 € dla lotów o długości do 1.500 km,

  • 400 € dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km,

  • 400 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1.500 km do 3.500 km,

  • 600 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km.

  Kwota odszkodowania może jednak być zmniejszona o 50 %, gdy czas przylotu alternatywnego lotu w stosunku do planowanego nie przekracza:

  • 2 godzin w przypadku lotów o długości 1.500 km,

  • 3 godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km,

  • 3 godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km,

  • 4 godzin w przypadku lotów innych niż międzywspólnotowe o długości powyżej 3.500 km.

  Jednak prawo do odszkodowania nie przysługuje, gdy:

  • odmowa przyjęcia pasażera na pokład jest racjonalnie uzasadniona np. przyczynami natury zdrowotnej, wymogami bezpieczeństwa, lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi,

  • lot został odwołany z powodu wyjątkowych okoliczności, takich jak złe warunki pogodowe,

  • pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu na 2 tygodnie przed zaplanowaną datą lotu,

  • zaproponowano pasażerowi alternatywny lot na tej samej trasie w podobnym terminie, co pierwotny lot.

  Jeśli lot został odwołany z powodu wyjątkowych okoliczności i nie przysługuje pasażerowi prawo do odszkodowania, to przewoźnik i tak musi zaproponować mu wybór między:

  • zwrotem kosztów biletu (za cały bilet lub jego niewykorzystaną część),

  • alternatywnym środkiem transportu do punktu docelowego w możliwie najkrótszym terminie,

  • przeniesieniem rezerwacji na dowolną wskazaną przez pasażera datę (o ile są dostępne miejsca).

  Odszkodowanie wypłacane jest w formie pieniężnej, a za zgodą pasażera również w formie vouchera, lub usług.

  Komentarze są wyłączone.